pianoles voor kinderen  |  pianoles voor volwassenen  |  lichte muziek en improvisatie  |  songwritingPianoles voor kinderen in Gemert

Meestal krijgen kinderen pianoles vanaf hun zesde en zevende jaar. Maar kinderen kunnen ook jonger met pianoles in Gemert beginnen, 5 jaar.
Vaak wordt de pianoles dan gecombineerd met het zingen van liedjes die bestaan uit 2-, 3-, 4,- en 5 tonen en die daarna op de piano aangeleerd worden (voordoen-nadoen). Dit wordt afgewisseld met spelvormen in beweging, klankvoorstelling en ritme.

Vanaf 5 jaar wordt in eerste instantie vanuit het auditieve voorstellingsvermogen in de pianoles uitgegaan. Dit wordt eerst bij het kind ontwikkeld. Vanaf ongeveer 6/7 jaar kan het noten lezen geïntroduceerd worden maar de auditieve ontwikkeling blijft bij deze leeftijden van belang. Begeleiding van ouder/verzorger is bij deze leeftijd aan te bevelen.

Ik, Wilbert Kivits, ga uit van de leefwereld en het niveau van de leerling. Ik maak dan eenvoudige bewerkingen van de liedjes die ze leuk vinden. Dit kan variëren van popmuziek, musicalliedjes tot klassieke stukjes.

Songwriting en Improvisatie vind ik een belangrijk onderdeel bij het pianospelen. In de pianoles wordt aandacht geschonken aan het maken van eigen liedjes wat inhoudt het maken van melodieën, eventueel met tekst en het leren spelen van akkoorden.

Het improviseren betekent: melodietjes ter plekke verzinnen op toonreeksen (3-tonen, 4-tonen enz, bluestonen, pentatoniek (5 tonen). Vanzelfsprekend wordt dan de les aangepast aan het op dat moment aanwezige niveau van de leerling.

Vrijblijvend een les bijwonen of een gratis proefles volgen? Neem dan contact op met Wilbert Kivits. Voor de ervaren leerling met ambitie voor studie aan de Rockacademie of het conservatorium worden de lessen op toelatingsniveau afgestemd.